RoyalBalkan

Full Version: PRAVILA SERVERA || RB:RP
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Royal Balkan RolePlay
~Pravila Servera~

1. Trcanje dok ste cuffovani: Na našem serveru, kada Vam netko stavi lisice sa /cuff komandom, Vi se još uvijek možete micati. Naravno, ponekada će kriminalci odlučiti testirati svoju sreću, i pokušati pobjeći. Naravno, onda bi organ reda trebao izvaditi [/tazer] i tazirati ga. Nakon toga bi se kriminalac trebao predati, pošto nije RP da još uvijek trčite kada ste tazirani.

2. Uslovi za /port: Na našem serveru smo imali slučajeva, u kojim bi igrači zlouporabili [/port] komandu. /port komanda se koristi ako niste usred RolePlaya, i ako niste usred potjere bilo kakve vrste. Imamo sistem koji Vam ne dopušta da se portate sa Wanted Levelom, ili policajcima dok su na dužnosti. Naravno, ako policajac ne stigne dati Wanted Level, a tazirao Vas je, vi se ni slučajno ne smijete portati!
Primjeri:
a) Marko Markovic je clan Ballasa, a Pero Perovic je clan GSF-a. Pero je odlucio napasti Marka posto su te dvije bande u ratu. Marko se portao nekamo kako bi izbjegao napad.
b) Marko Markovica je zaustavila policija. On je primjetio kako ima oruzije, a nema dozvolu. On se odlucio portati nekamo kako bi izbjegao pretres.

3. /tvuci i /tubaci: Na našem serveru postoje dvije komande koje su omogućene samo članovima bande i mafije. Te komande su [/tvuci] i [/tubaci]. Obadvije komande se mogu vršiti samo na vezanim igračima. [/tvuci] je komanda s kojom vučete igrača. Naravno, ne smijete brzo trčati dok vučete nekoga.
[/tubaci] je komanda s kojom ubacijete zavezanog igrača u Vaše vozilo. Ova komanda se naravno, mora RolePlayati.
3.1 Rutinska kontrola: Ukoliko Vas organ reda zaustavi, a imate zavezanog igrača u vozilu, Vi ne smijete RP-ati da Vam je taj igrač u gepeku, ili da organ reda ne bi vidio kanap.
Ukoliko želite RP-ati da Vam je igrač u gepeku, morate pitati administratora za permisije na [/pitaj].
3.2 Ubijanje zavezanog igrača: Kada su igrači zavezani, oni se ne mogu micati, zamrznuti su. SA:MP općenito ne dopušta da se igrači koji su zamrznuti mogu ubiti. Zato, ukoliko želite ubiti zavezanog igrača, morate ga odvezati. Ukoliko oni pobjegnu kada ste ih odvezali, prijavite ih na [/report].
Ako Vam je igrač u vozilu, a vi se želite tim vozilom zaletjeti u vodu i izaći prije ruba, onda morate pitati administratora za permisiju, pošto će vozilo koje je u vodi nestati, a igrač se neće utopiti, već će ostati zamrznut u vodi. Ako Vas je netko zavezao, i ostavio u vodi, odmah prijavite na [/report]

Još pravila će uskoro biti dodano.